Cyathea


Cyathea australis (Cyatheaceae) är en trädormbunke som återfinns i sydöstra Australien på nivåer under 1500 meter och anses av vissa vara minst lika härdig som den mera välkända Dicksonia antarctica. Den växer oftast i mera öppna lägen än D. antarctica vilket gör att den föredrar soligare lägen. Den kan i sällsynta fall bli 20 m hög och ha upp till 3 m långa blad. Kan eventuellt klara sig i zon I med ett rejält vinterskydd under kalla vintrar. Man kan t.ex. skydda den med hjälp av en frigolitlåda fylld med lecakulor.

Tillbaka

Denna sajt använder cookies