Dudleya

Dudleya (Crassulaceae) är ett släkte suckulenter som är nära släkt med och påminnande om Echeveria. Arterna inom släktet är mycket variabla i utseendet. De har sin utbredning i västra USA samt Baja California. Några arter går högt upp i bergen och tål därmed åtskilliga minusgrader och kan därmed testas på friland här i landet. Den mesta nederbörden kommer under vinterhalvåret i de här områdena så Dudleya vilar när det är som varmast och torrast. Odlas i en mycket väldränerad jord i soligt läge. Eventuellt kan de behöva ett skydd mot alltför riklig nederbörd om vintern. Dessa arter förefaller att vara svårodlade


D. abramsii. Denna art kommer från Kalifornien och n.v. Mexiko och indelas i inte mindre än 7 underarter. Det är i första hand ssp. affinis, ssp. abramsii, ssp. calcicola (syn. D. calcicola) samt ssp. costatifolia som är tillräckligt härdiga och där ssp. affinis förmodligen är den allra härdigaste då man kan finna den på drygt 2500 m höjd.

Dudleya calcicola (Tulara Co, 1524m, Ca)

D. abramsii ssp.calcicola (Tulara co, 1524 m, Ca)

 

 

D. arizonica (syn. D.  pulverulenta ssp. arizonica) återfinns i s.v. USA. Möjligen härdig i landets mildaste delar.

D. calcicola se D. abramsii ssp. calcicola.

D. cymosa är indelad i åtta underarter men det är bara ssp. cymosa och ssp. pumila som går upp på riktigt hög höjd i bergen (drygt 2500 m.ö.h.) och som överlever riktigt låga vintertemperaturer. Kan uppskattningsvis klara ca -25°C.

Dudleya cymosa (Tuolumne Co. 1646m, Ca)

             D. cymosa (Tuolumne Co. 1646m,Ca)

Dudleya cymosa (Tenaya Canyon, Yosemite Nat. Park, Ca) 870

                               D. cymosa (Yosemite Nat. Park, Ca, 2000 m)                             

 


D. saxosa är indelad i tre underarter: ssp. saxosa, ssp. aloides och ssp. collomiae. De första två växer i Kalifornien och den sista i Arizona. Någon större skillnad i härdighet föreligger nog inte mellan de tre underarterna. Arten är förmodligen bara härdig i landets mildaste delar.

 

Dudleya saxosa ssp. collomiae (Yavapai Co, Az, 1402m.) 080624 EB 2

                                        D. saxosa ssp. collomiae (Yavapai Co, Az, 1402 m.)

Tillbaka

Denna sajt använder cookies