Escobaria

Escobaria (Cactaceae) är ett släkte med klotformade och gruppbildande kaktusar från Mexiko, USA och Kanada. De är nära släkt med Mammillaria och har likt dessa vårtor i stället för åsar. Några få arter har en god vinterhärdighet. De kräver en mycket väldränerad jord som helst ska vara humusfattig samt full sol och har i stort sett samma krav som Opuntia (se under detta släkte). Säkrast är att övervintra dem helt torrt men de klarar sig oftast utan skydd om dräneringen är optimal. Om du övervintrar dem under tak så tänk på att god luftväxling är nödvändigt då stående fuktig luft kan slå ihjäl dem. Arter ur detta släkte är lätta att sticklingsföröka. Skär av ett skott och låt sårytan torka i minst en vecka. Sedan kan man placera den i en kruka med mycket väldränerad jord. Säkrast att inte vattna då det finns risk för röta. Den rotar sig med tiden ändå. Under rotbilningen placerar du krukan något skuggigt. Frösådd går också bra. Fröerna sås efter att de köldbehandlats i minst en månad innan. Man behöver inte utsätta dem frost utan det räcker med att man har dem i kylskåpet. Så dem i en väldränerad jord. De små bruna fröna ska inte täckas utan bara försiktigt tryckas ner något i jorden. Håll sådden lätt fuktigt och varmt. Fröerna brukar gro ganska snabbt.

E. minima (syn. Coryphantha minima) är en miniatyrart från Texas som bara blir ca 3 cm hög. Den anses härdig t.o.m. USDA zon 6.

E. missouriensis (syn. Coryphantha missouriensis och Neobesseya missouriensis) är en solitär eller gruppbildande art där de enskilda stammarna sällan blir mer än 6-7 cm höga och 5 cm breda. Den har ofta ganska många korta ljusa tornar. Blommorna som sitter på toppen är stråfärgade. Den har sin utbredning från Arizona, New Mexico och Texas i söder och upp till Montana och North Dakota i norr. En mycket härdig art som på vissa håll i naturen utsätts för temperaturer en bra bit under -40°C.

Escobaria missouriensis v. missouriensis Oak Grove, Co

                                     E. missouriensis v. missouriensis (Oak Grove,Colorado)

                                 

E. orcutti (syn. Coryphantha strobiliformis) Räknas även ibland in under E. sneedii. Se denna. E orcutti v. koenigii anses härdig t.o.m. USDA zon 6.


E. organensis (syn. Coryphantha organensis) är en gruppbildande art som blir ca 15 cm hög och där stammarna är 2-4 cm i diameter. Den har gott om tornar som sitter så tätt att den nästan döljer plantkroppen. Blommorna är ganska små och vanligen gula, rosa eller vitaktiga. Arten återfinns bara i ett litet område i södra New Mexico (Doña Ana County). Härdigheten räcker åtminstone till odling i zon I. Även denna art räknas ibland in under E. sneedii.

Escobaria organensis 570.1

                                                          E. organensis (HK307)


E. sneedii (syn. Coryphantha sneedii) är en småväxt gruppbildande art från sydligaste New Mexico och s.v. Texas med tät tornskrud och vanligtvis rosa eller orangefärgade blommor. Den brukar delas in i två varieteter: v. sneedii och v. leei. Härdig i milda områden vid torr övervintring.

Escobaria sneedii

                                                                   E. sneedii

                                                                    

E. vivipara (syn. Coryphantha vivipara) är en mycket variabel art som växer solitärt eller i klungor. Den påminner mycket om E. missouriensis både när det gäller utseende och storlek men har rosa till rödvioletta blommor. Den indelas ofta i ett antal varieteter. Den har ett mycket stort utbredningsområde från mellersta Texas i söder till södra Kanada i norr. En mycket härdig art som utsätts för temperaturer neråt  –50°C i de norra utbredningsområdena.


Tillbaka

Denna sajt använder cookies