Euphorbia

 

Euphorbia (Euphorbiaceae) är ett stort och mycket variabelt släkte bestående av ca 2000 arter. Det finns allt från ettåriga små örter till stora kaktuslika suckulenta arter. Typiskt för släktet är de små oansenliga blommorna som ibland kröns av vackra högblad samt den ofta giftiga vita plantsaften. De nedanstående arterna är förutom E. clavarioides städsegröna perenner.

 


E. alpina (syn. E. ambukensis, E. buchtormensis). Denna art kommer från bl.a. Kina, Mongoliet och södra Sibirien i alpina och subalpina områden. Den är en upprätt perenn som kan bli drygt 3 dm hög. Bladen är brett elliptiska till halvovala och trubbiga. Mycket härdig.

E. baselicis är lågväxande upprätt städsegrön ört från Sydeuropa som är härdig i en väldränerad jord i skyddade lägen i zon I. Den har långsmala grågröna blad.

Euphorbia baselicis m. blmr.

 E. baselicis

 

E. capitulata är en marktäckare med grågröna omvänt äggformade blad. Påminner om den mera välkända E. myrsisnites. Den har små gulgröna blommor och kommer från södra Balkan. En torktålig art som uppges ha god härdighet.


 

E. characias är en städsegrön meterhög törel från medelhavsområdet. Härdigheten är så där och den är inte helt säker ens i zon I. Den kan ta en nedfrysning ibland för att sedan skjuta nya skott kommande säsong. Denna art vill ha ett varmt och soligt läge i väldränerad jord. Vanligast i odling är nog underarten wulfenii. Den anses härdig t.o.m. USDA zon 7 och lär gå upp till ca 1400 m.ö.h i Italien. ssp. characias går bara till ca 1000 m. Det finns en mycket vacker variegerad form som heter ’Burro Silver’ som förefaller något mindre härdig.

Euphorbia caracias ssp. wulfenii EB 2

E. caracias ssp. wulfenii

    E. caracias ’Burrow Silver’

 

E. clavarioides v. truncata. Detta är en suckulent art från Drakensberg Mountains i Sydafrika och Lesotho. Den är gruppbildande och består av runda tornlösa små stammar. Den återfinns på nära 3000 m höjd vilket indikerar en god härdighet och är intressant för odling i den södra delen av landet. Den vill ha en mycket väldränerad jord och ett soligt läge. Övervintras säkrast helt torrt.

E. myrsinites är en mycket vacker krypande art som  kommer från Sydeuropa. I Italien kan man finna den på upp till ca 1900 m höjd. De blågrå bladen sitter i spiral rund de tjocka nedliggande stammarna. En torktålig art som vill ha en väldränerad sandjord i full sol. Mycket fin i stenpartiet. Med rätt proveniens är den nog härdig till zon III eller kallare.

Euphorbia myrsinites 570.2

 E. myrsinites

 

E. nicaeensis är en upprätt eller halvt nedliggande art med städsegröna avlånga blad utmed hela stam- marna. Bladen är grå till gröna. Den blir ofta bara några decimeter hög. Arten blommar på sommaren med med kvastar av små gulgröna blommor. Den har sitt ursprung i Sydeuropa. Livslängden är ganska kort men den frösår sig gärna. Odlas bäst i en väldränerad jord i ett soligt läge. Anses härdig t.o.m. USDA zon 5.

E. pontica (syn. E. myrsisnites ssp. pontica) är en halvt nedliggande art med avlånga och spetsiga gråaktiga blad. Den härstammar från Kaukasus så den bör vara hyggligt härdig.

E. rigida är en upprätt städsegrön törel med smala spetsiga blad. Den blir 6-9 dm hög. Arten återfinns i bl.a. sydeuropa. Ge den en plats i solen och en väldränerad jord. Den är härdig i åtminstone de mildare delarna av Sydsverige. En mycket vacker planta. Uppges vara en USDA zon 6 växt.

Euphorbia rigida 150823 EB 1 (rt) komp.

E. rigida

 

E. seguieriana ssp. niciciana är en halvt upprätt halvt städsegrön perenn med långa smala spetsiga blad. Arten blir styvt halvmetern hög. Den har sin utbredning i Europa, västra Sibirien till Centralasien. Bör vara rejält härdig. E. triflora (syn. E. barrelieri ssp. carnica) är en lågväxande art som återfinns i Italien och på Balkan där går upp till ca 1200 m.ö.h. Den har avlånga grågröna blad i skottändarna. Bör kunna klara sig i Sveriges mil- dare områden.

E. x martinii är en naturhybrid mellan E. characias och E. amygdaloides. Den påminner mycket om den första men är mindre och blir ca 6 dm hög. Den är troligtvis något härdigare än E. characias.

Tillbaka

Denna sajt använder cookies