Gödning

 

Beträffande gödningen av våra plantor vill jag hänvisa till forskning gjord vid Sveriges lantbruksuniversitet av professor Torsten Ingestad och docent Tom Ericsson som visar att vi kan gödsla alla typer av växter med vilket medel som helst som har ungefär samma sammansättning som Blomstra. De har även visat att det är bättre att göda ofta med en svag dos än att vattna då och då med en starkare. Jag har själv en stor kaktusodling på friland som jag i början vattnade med specialgödning för suckulenter men efter att ha läst denna rapport övergick jag till att använda Blomstra. Jag vattnar då med en mycket svagare dos än jag använder till andra växter och resultatet är mycket gott. God tillväxt och rikligt med blommor. En tumregel är att man inte ska gödsla med kvävehaltig gödning efter midsommar för att växterna inte ska få problem med invintringen den kommande hösten. Fosfor och kalium går dock bra. Man kan naturligtvis välja att gödsla sin jord med ko eller hönsgödsel samt eventuellt benmjöl när man anlägger sin trädgård istället och sedan upprepa förfaranadet varje vår eller vid behov som alternativ till att använda konstgödning.


 

Hem

Denna sajt använder cookies