Klimat och klimatzoner

 

Som hjälpmedel för att bedöma om en växt är härdig där du bor har Riksförbundet Svensk Trädgård utarbetat en zonkarta som är indelad i åtta zoner. Zon I är den mildaste medan zon XIII är den kallaste. Man bör dock vara medveten om att temperaturen kan skilja mer än man kanske tror till och med inom den egna trädgården, sk. mikroklimat. Denna zonkarta är endast tänkt att omfatta vedartade växter men används också för städsegröna perenner inkl. suckulenter. När det gäller härdigheten för nedvissnande perenner så tar vi upp det längre ner på sidan. En nackdel med det svenska systemet är att majoriteten av växter som kan odlas i Sverige inte är testade här med avseende av härdighet. Internationellt brukar man istället ange en arts härdighet enligt det amerikanska zonsystemet som är utarbetat av United States Department of Agriculture och förkortas USDA. Man har där delat in landet i 11 zoner som i sin tur är uppdelade i två delzoner, kallade A och B. Systemet baseras på den årliga minimedeltemperaturen mätt under ett antal år. Det går att använda sig av systemet även här om man bara har klart för sig att det har några stora brister. Största problemet är att detta zonsystem inte tar hänsyn till sommartemperaturen. Större delen av USA har betydligt längre och varmare somrar än vi har här i landet och de flesta växter som kommer från sommarvarma områden blir inte lika köldtåliga när vi odlar dem i Sverige. Tabellen nedan visar zonindelningen enl. USDA. (zon 11 har inte medtagits.)

Klimatzoner

 

När det gäller vedartade växter som härstammar från sommarvarma områden i t.ex. USA eller Asien kan man räkna med att växterna blir 1,5 till 2 hela zoner mindre härdiga här i landet. Bor man t.ex. i de delar av södra Sverige som motsvarar USDA zon 7B så bör man välja plantor som klarar åtminstone USDA zon 6A eller helst ännu härdigare. När det gäller örtartade växter, suckulenter och växter som kommer från sommarsvala områden så är skillnaden i härdighet i regel mindre. Dock får man räkna med att vintrarna i en viss zon i USA är kortare samt har en högre medeltemperatur än vi har i Sverige i motsvarande zon. Som sammanfattning kan sägas att visst kan man använda sig av det amerikanska zonsystemet vid val av växter om man bara tar det med en nypa salt. Trots allt så ger det i alla fall en viss indikation om vad som kan vara härdigt.   Länk till svensk zon-karta         Länk till USDA-zonkarta över EuropaFör nedvissnande perenner finns ett system som svenska perennodlare utvecklat där man delar in dessa i fyra olika härdighetsklasser.

A: kan odlas över hela landet utan några speciella arrangemang.

B: kan odlas över hela landet, men kräver en skyddad och väldränerad växtplats för att utvecklas bra.

C: kan odlas i stora delar av landet och kräver samma förhållanden som B för god utveckling.

D: kan bara odlas i de delar av landet som är mest värmegynnade. Stora krav på dränering och vinterskydd krävs

 


Hem

Denna sajt använder cookies