Pediocactus

 

Pediocactus (Cactaceae) är ett mindre kaktussläkte med omkring 10 arter. Det rör sig om småväxta klotformade eller något cylindriska kaktusar med vårtor i stället för åsar vilket gör att de påminner lite om arter ur släktet Mammillaria. Beväpningen varierar, en del arter har en ganska svag torntillväxt medan andra har har grova kraftiga tornar. Detta släkte är generellt mera krävande och svårodlat än de flesta andra kaktusar och ympas ofta på t.ex. Opuntia då de har ett ömtåligt rotsystem. Den art som är populärast och anses mest lättodlad är P. simpsonii som kan odlas på egna rötter. Odlas lämpligen i ett mineralistiskt och humusfritt medium. Pediocactus måste alltid övervintras helt torrt men vill även ha en torr viloperiod mitt i sommaren.


P. knowltonii är en liten klotformig eller kortcylindrisk art som sällan blir högre än 5 cm. Blommorna är rosa. Den har tunna korta och vita tornar som sitter radiellt. Den sätter ibland sidoskott. Arten växer bara i ett litet område i nordligaste New Mexico där den återfinns på upp till 2000 m höjd. Den är mycket nära släkt med P. simpsonii.

P. simpsonii växer oftast solitärt men kan ibland sätta sidoskott. Den är likt föregående art klotformig eller kortcylindrisk och kan bli sällan mer än 15 cm hög även om större exemplar påträffas ibland. Blommorna är oftast vita, gula eller rosa. Arten har ett stort utbredningsområde i västra USA och återfinns på ända upp till 3500 m höjd. En mycket härdig art. Flera varieteter har beskrivits.

Pediocactus 870

 P. simpsonii


Andra härdiga arter är: P. despainii, P. nigrispinus, P. paradinei, P. peeblesianus, P. sileri och P. winkleri.

Tillbaka

Denna sajt använder cookies