Vinterskydd

 

Om du vill testa att odla växter som egentligen inte är fullt härdiga där du bor som måste du försöka att skydda dem mot vinterns påfrestningar. I vissa fall räcker det att skydda mot tidig och sen frost under vår och höst. Andra växter kan behöva skydd under hela vinterhalvåret och en del kan behöva en skydd mot alltför riklig nederbörd under denna tid. Städsegrönaväxter kan även behöva skyddas mot vårsolen för att man ska kunna undvika tjältorka.

Man bör om möjligt vänta med att täcka växterna mot kyla till marken börjar frysa till. Anledninghen är att man minskar risken för svampangrepp. I vissa fall är inte det möjligt då snön kanske lägger sig tidigt så att det inte blir någon tjäle. Vissa växter är så känsliga mot tjäle så man av den anledningen måste täcka innan marken fryser.

Felaktig täckning kan skada växten i stället för att skydda den. Om t.ex. ett skydd blir för tätt kan det ge upphov till svampangrepp eller röta. Speciellt suckulenter är i allmännhet känsliga för stillastående fuktig luft. Det kan även bli för varmt för växten om solen ligger på en mild dag. Man bör av den orsaken inte använda allt för täta täckmaterial som inte andas.

Snö ger ett bra skydd och det kan skilja återskilliga grader mellan lufttemperaturen och ett rejält lager med luftig snö. Is däremot har ringa förmåga att skydda då den är helt kompakt till skillnad mot snön.


Ett bra och gratis skydd är att täcka marken med ett tjockt lager av vissna löv. Lägg gärna några grenar överst så minskar du risken att löven blåser bort. Ett bra alternativ till löv är halm.

Frigolit isolerar bra och har även den fördelen att den skyddar mot fukt. Frigolit kan även användas till att bygga en låda för att kunna skydda känsliga plantor. Lådan kan t.ex. tejpas ihop. Den kan med fördel fyllas med något isolerande material såsom torra löv eller lecakulor. Lufta lådan under milda perioder för att undvika mögel och svampangrepp. För att undvika att lådan blåser bort bör man förankra den på något sätt.

Granris ger ett gott skydd mot den uttorkande vårsolen för att skydda städsegröna växter mot tjältorka. Säckväv går också bra att använda.

För att skydda suckulenter och andra växter som är känsliga mot vinterfukt kan du täcka dem med en plast- eller glasskiva som helst ska luta lite så att kondensen rinner av istället för att droppa ner på växterna. Skyddet bör läggas på redan i slutet av september (gäller för den södra delen av landet) och kan ligga på fram till våren. En del suckulenter såsom vissa kaktusar är så känsliga mot stillastående fuktig luft att de i värsta fall kan ruttna. Därför är det viktigt att luftningen är god.

Fiberduk och geotextil är utmärkta produkter att skydda sina plantor med.

I många böcker föreslås det att man ska vattna sina städsegröna växter under hösten om den är torr. Detta anser jag är helt felaktigt då det är ett faktum att plantorna blir härdigare om jorden inte är för blöt denna årstid. Jag skulle hellre föreslå att man, åtminstone i vissa fall, i stället skyddar sina städsegröna plantor mot för mycket höstblöta.


Hem

Denna sajt använder cookies