Wollemia


Wollemia nobilis (Araucariaceae) kallas felaktigt för wollemiatall då den inte ens hör till den växtfamiljen som tall tillhör utan är släkt med Araucaria. Denna art som upptäcktes så sent som 1994 kommer från sydöstra Australien. Man har bara funnit några hundra exemplar. Trädet kan bli upp mot 40 m högt och har långa smala och platta barr som kan bli 7-8 cm långa. Ett mindre exemplar frös ner den mycket kalla vintern 2011/12 på botaniska i Lund men kom med nya skott längst ner. Det visar att den har hygglig potentialen att kunna odlas i de allra mildaste delarna av zon I. En större planta skulle säkerligen klarat sig bättre. Arten trivs i ett halvskuggigt eller soligt läge i en inte alltför torr jord som gärna får ha ett lågt pH.

Wollemia nobilis 870 m.l. (Securiger) W

W. nobilis (fr. Wikipedia, foto: Securiger)


Tillbaka

Denna sajt använder cookies